Outsourcing PPOŻ – Łódź, Warszawa

Oferujemy kompleksową obsługę Państwa firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej (outsourcing ppoż), w ramach której:

  • doradzimy w zakresie obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzimy okresowe kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  • będziemy uczestniczyć w kontrolach organów zewnętrznych takich jak PIP, PSP oraz pomożemy w realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • opracujemy procedury, plany ewakuacyjne, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wszelką niezbędną dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • zapewnimy wykonanie okresowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego,
  • dostosujemy ilość i rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego do potrzeb firmy i wymagań określonych w przepisach prawa,
  • na życzenie Klienta przejmiemy zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – outsourcing BHP.

Oferujemy współpracę na zasadach outsourcingu lub korzystanie z wybranych usług PPOŻ. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i profilu Klienta.