Bezpieczeństwo I Higiena Pracy


Ocena Ryzyka Zawodowego


Instrukcja BHP | Instrukcja Stanowiskowa


Postępowanie Powypadkowe


Audyt BHP | Analiza Stanu BHP


Outsourcing BHP


 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Realizacja zadań zawodowych na poszczególnych stanowiskach w każdej firmie musi być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie BHP. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Jesteśmy w stanie wykonać niezbędne szkolenia – zarówno wstępne, jak i okresowe. Pomagamy też przedsiębiorcom w innych kwestiach w ramach outsourcingu BHP. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą!

Jak kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Wypełnianie obowiązków zawodowych może wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami, które wynikają z charakterystyki danego stanowiska. Ocenę ryzyka w tym wypadku należy zlecić specjalistom. Świadczymy usługi w tym zakresie, wskazując przedsiębiorcom, jak optymalnie chronić zdrowie osób zatrudnionych w ich firmach i w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo w czasie pracy. Po dokonaniu analizy jesteśmy też w stanie przygotować instrukcję stanowiskową.

W ramach naszego kompleksowego outsourcingu BHP przeprowadzamy również audyty. Oprócz dokładnej kontroli zgodności prowadzonych przez firmę i jej pracowników działań z obowiązującymi normami, realizujemy szkolenia dla osób zatrudnionych. Dotyczą one głównie bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Po zakończeniu audytu klientowi przekazywany jest raport, z którego może dowiedzieć się, jakie normy spełnia jego zakład, a jakie kwestie związane z BHP wymagają skorygowania. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usługową – możemy zrealizować wiele zleceń m.in. w zakresie ochrony zdrowia pracowników.