Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów według aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC2010), w ramach którego:

 • omówimy znaczenie, kwestie psychologiczne i aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Polsce,
 • wyjaśnimy jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo własne, zabezpieczyć miejsce wypadku i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu,
 • pokażemy w jaki sposób dokonać prawidłowej oceny stanu poszkodowanego i kontroli funkcji życiowych,
 • przedstawimy sposoby skutecznego wezwania służb ratunkowych,
 • zapoznamy uczestników szkolenia z procesami zachodzącymi podczas utraty przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości,
 • wyjaśnimy jak prawidłowo postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu, krążenia,
 • wyjaśnimy jak prawidłowo ocenić sytuację, sprawnie i samodzielnie przeprowadzić podstawowe zabiegi ratujące zdrowie i życie w przypadku: ciała obcego w drogach oddechowych, zadławienia, ran, krwotoków, złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzeń, porażenia prądem elektrycznym, zatrucia pokarmem, lekami lub środkami chemicznymi, wystąpienia objawów zawału serca, padaczki, nagłych stanów w cukrzycy lub astmie, itp.
 • zaprezentujemy i omówimy filmy instruktażowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przeprowadzimy ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantomu osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia,
 • zapoznamy uczestników szkolenia z obsługą automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
 • przeprowadzimy ćwiczenia bezpiecznego odwracania z brzucha na plecy, układania w pozycji bocznej bezpiecznej, unieruchamiania kończyn.