Postępowanie Powypadkowe

Zdarzył się wypadek przy pracy? Oferujemy Państwu szybkie i sprawnie przeprowadzone postępowanie powypadkowe. W ramach podjętej współpracy przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku:

 • przekażemy pracodawcy bieżącą informację na temat przebiegu postępowania powypadkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dokonamy kwalifikacji prawnej zdarzenia, tj. ustalimy, czy zdarzenie ma cechy „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi  z wypadkiem przy pracy”, „innego wypadku”, itp.,
 • dokonamy oględzin miejsca wypadku,
 • zbadamy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz warunki wykonywania pracy,
 • przygotujemy szkice lub fotografie miejsca wypadku,
 • zbierzemy pełną informację o zdarzeniu, w tym wyjaśnienia od poszkodowanego, relacje świadków, opinię lekarza i innych specjalistów,
 • przygotujemy protokół powypadkowy lub kartę wypadkową,
 • ustalimy, czy poszkodowanemu przysługują świadczenia odszkodowawcze,
 • sporządzimy dokumentację do ZUS niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu i otrzymania świadczenia odszkodowawczego,
 • sporządzimy statystyczną kartę wypadku i przekażemy ją do GUS,
 • przedstawimy wnioski dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek,
 • ustalimy działania prewencyjne, mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.