Ocena Ryzyka Zawodowego

Aby zapewnić pracownikom ochronę zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich aspektach związanych z pracą oferujemy Państwu usługę oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, w ramach której:

  • zidentyfikujemy zagrożenia występujące w danym miejscu pracy,
  • dokonamy oceny ryzyka zawodowego związanego ze wskazanymi zagrożeniami,
  • określimy działania jakie należy podjąć w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • wskażemy optymalne rozwiązania w zakresie poprawy organizacji pracy oraz wyposażenia stanowiska pracy,
  • przygotujemy dokumentację dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.