Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – Łódź – Warszawa

Aktualnie obowiązujące normy prawne nakładają obowiązek wdrożenia dokumentacji określającej zasady ochrony przeciwpożarowej w rozpatrywanym obiekcie. Oferujemy usługi profesjonalnego opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) na terenie całego kraju (Warszawa, Łódź, Częstochowa, Kalisz). Na życzenie klienta oferujemy również dodatkowe usługi szkoleniowe, które ułatwią wdrożenie tego dokumentu.

Na czym polega usługa opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników oraz ułatwić ewakuację w sytuacji zagrożenia oferujemy usługę opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w ramach której:

 • przeprowadzimy wizję lokalną w celu zebrania szczegółowych informacji o obiekcie oraz jego funkcjonowaniu,
 • opracujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji,
 • w razie potrzeby zapewnimy wdrożenie instrukcji poprzez przeprowadzenie szkolenia w celu zapoznania pracowników z instrukcją,
 • zaktualizujemy instrukcję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • na życzenie Klienta przeprowadzimy szkolenie z wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • na życzenie Klienta przeprowadzimy próbną ewakuację.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez naszą firmę zawiera następujące elementy:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu,
 • plany obiektów, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – jakich obiektów dotyczy?

Konieczność opracowania IBP ma ścisły związek zarówno z przeznaczeniem, jak i rozmiarami budynku. Obowiązek wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy obiektów:

 • użyteczności publicznej (m.in. szkół, przedszkoli, budynków biurowych, obiektów handlowo-usługowych, szpitali),
 • zamieszkania zbiorowego (m.in. hoteli, pensjonatów),
 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • inwentarskich,

których kubatura przekracza 1000 m3 lub niezależnie od kubatury budynku, jeżeli występuje w nim strefa zagrożenia wybuchem.

Kto może być autorem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Należy pamiętać, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata, a także po każdej zmianie sposobu użytkowania lub procesu technologicznego, które wpłynęły na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. IBP może być opracowywana oraz aktualizowana jedynie przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Zespół FireWatch ma wiedzę i kwalifikację umożliwiające opracowywanie tego dokumentu, który znacząco podnosi jakość ochrony przeciwpożarowej budynku.