Szkolenie Okresowe BHP | Szkolenie Wstępne BHP

Oferujemy Państwu szkolenie okresowe BHP i szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez kadrę wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP. W ramach oferowanej usługi:

 • przeprowadzimy szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny obejmujący następujące zagadnienia:
  • podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie Pracy,
  • przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy,
  • zagrożenia występujące w zakładzie pracy i środki zapobiegawcze,
  • podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do specyfiki zakładu pracy,
  • pierwsza pomoc,
  • podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej,
  • zasady postępowania w przypadku ewakuacji,
 • przeprowadzimy szkolenie okresowe BHP dla:
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno – technicznych,
  • pracowników administracyjno – biurowych i innych,
 • dostosujemy program szkolenia okresowego BHP oraz szkolenia wstępnego BHP do specyfiki pracy wykonywanej przez uczestników kursu oraz charakterystyki zakładu pracy,
 • zaprezentujemy i omówimy krótkie filmy instruktażowe,
 • przeprowadzimy egzamin sprawdzający nabytą wiedzę oraz umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP,
 • wydamy odpowiednie zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego BHP oraz szkolenia wstępnego BHP,
 • na życzenie Klienta przeprowadzimy dodatkowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej lub ćwiczenia próbnej ewakuacji.