Badanie i przegląd wydajności Hydrantów, oświetlenia przeciwpożarowego i pozostałych Urządzeń PPOŻ – Warszawa

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jeden z warunków prawidłowej ochrony przeciwpożarowej stanowi sprawny sprzęt i infrastruktura gaśnicza. Ich regularna kontrola jest prawnym obowiązkiem, wymagającym specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie przeglądu technicznego hydrantów oraz pozostałych urządzeń ppoż. (w tym oświetlenia awaryjnego) w Warszawie oraz całej Polsce. Ich realizacja da Państwu pewność w zakresie sprawności sprzętu gaśniczego oraz pomoże zminimalizować skutki ewentualnego pożaru.

Co wchodzi w skład przeglądu technicznego hydrantów i urządzeń przeciwpożarowych?

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z badaniem wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądem systemu oddymiania, przeglądem oświetlenia awaryjnego i systemu sygnalizacji pożaru oraz czynnościami konserwacyjnymi, w ramach których:

 • przeprowadzimy badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, badanie ciśnienia,
 • dokonamy obowiązkowych przeglądów technicznych hydrantów, systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru,
 • sprawdzimy stan węży hydrantowych i przeprowadzimy badanie ciśnieniowe węży,
 • przeprowadzimy czynności konserwacyjne,
 • opracujemy odpowiedni protokół z przeglądu,
 • na życzenie Klienta wyposażymy obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakujemy miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,
 • na życzenie Klienta ocenimy stan oraz rozmieszczenie i uzupełnimy brakujący sprzęt lub oznakowanie.

Ponadto, dokonujemy obowiązkowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych następujących urządzeń przeciwpożarowych:

 • hydrantów wewnętrznych
 • zaworów hydrantowych,
 • hydrantów zewnętrznych,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów oddymiania,
 • drzwi przeciwpożarowych,
 • instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego).

Kto jest uprawniony do dokonywania przeglądów technicznych urządzeń ppoż.?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi przeglądy techniczne hydrantów (w tym badanie wydajności hydrantów) i pozostałych urządzeń ppoż. oraz czynności konserwacyjne powinny być dokonywane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Ze względu na fakt, iż prawidłowa kontrola sprzętu i infrastruktury przeciwpożarowej wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, do jej przeprowadzenia wymagane są odpowiednie kwalifikacje.

Doświadczony zespół FireWatch ma kompetencje niezbędne do tego, by zapewnić Państwu profesjonalną obsługę techniczną i konserwację urządzeń przeciwpożarowych. Wszystkie czynności związane z przeglądem hydrantów i innych urządzeń ppoż. prowadzimy rzetelnie, zgodnie z zaleceniami producentów oraz według wytycznych zawartych w Polskich Normach.