Instrukcja BHP | Instrukcja Stanowiskowa

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i wyeliminować zdarzenia potencjalnie wypadkowe oferujemy Państwu przygotowanie wymaganych przepisami prawa instrukcji BHP oraz instrukcji stanowiskowej, w tym celu:

  • przeprowadzimy szczegółową analizę stanowiska pracy,
  • zapoznamy się z istniejącą dokumentacją, w tym z dokumentacją techniczno – eksploatacyjną urządzeń i dokumentacją oceny ryzyka zawodowego,
  • dokonamy oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku,
  • dokonamy analizy wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, jeżeli takie miały miejsce,
  • w razie potrzeby przeprowadzimy konsultacje z doświadczonymi pracownikami i kadrą kierowniczą,
  • opracujemy instrukcję BHP, instrukcję stanowiskową – na podstawie zdobytych informacji oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.