Szkolenie Przeciwpożarowe | Obsługa Sprzętu Gaśniczego

Oferujemy Państwu ćwiczenia praktyczne w formie symulacji poruszania się w zadymionym pomieszczeniu oraz pokazu obsługi sprzętu gaśniczego, jak również teoretyczne szkolenie przeciwpożarowe w formie wykładu realizowanego przy pomocy nowoczesnych technik przekazu, w ramach których:

 • przeprowadzimy symulację poruszania się w zadymionym pomieszczeniu (praktyczne szkolenie przeciwpożarowe). Posiadamy namiot do ćwiczeń ewakuacji, który po wypełnieniu gęstym, sztucznym dymem staje się 6-metrowym tunelem, w którym uczestnicy szkolenia ppoż mają okazję sprawdzić swoje reakcje w warunkach symulowanego pożaru. Ćwiczenie jest całkowicie bezpieczne dla uczestników, a wykorzystywany przez nas tzw. „dym teatralny” posiada pozytywną opinię PZH.
 • przeprowadzimy pokaz obsługi sprzętu gaśniczego w formie ćwiczeń praktycznych z gaszenia różnych grup pożarów z wykorzystaniem gaśnic proszkowych i śniegowych, koców gaśniczych oraz wody (praktyczne szkolenie przeciwpożarowe),
 • przedstawimy zagrożenia pożarowe oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • omówimy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia,
 • zapoznamy pracowników z instrukcją pożarową obiektu,
 • omówimy oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne,
 • zapoznamy pracowników z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego w obiekcie,
 • zademonstrujemy zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • omówimy zasady ewakuacji i procedury alarmowe,
 • przedstawimy zasady pomocy osobom poszkodowanym w pożarze,
 • zaprezentujemy i omówimy filmy instruktażowe z zakresu szkolenia przeciwpożarowego,
 • na życzenie Klienta przeprowadzimy próbną ewakuację obiektu lub szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.