Outsourcing BHP

Oferujemy kompleksową obsługę Państwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (outsourcing bhp), w ramach której:

  • doradzimy w zakresie obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzimy szkolenia wstępne i okresowe  w pełnym zakresie,
  • zadbamy o aktualność szkoleń i badań lekarskich pracowników,
  • przeprowadzimy postępowanie powypadkowe i sporządzimy dokumentację powypadkową,
  • opracujemy dokumentację dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • dokonamy oceny ergonomii poszczególnych stanowisk pracy,
  • przeprowadzimy okresowe kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  • będziemy uczestniczyć w kontrolach organów zewnętrznych takich jak PIP, PSP oraz pomożemy w realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • opracujemy instrukcje BHP, procedury, plany ewakuacyjne, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wszelką niezbędną dokumentację z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • na życzenie Klienta przejmiemy zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – outsourcing PPOŻ.

Oferujemy współpracę na zasadach outsourcingu BHP lub korzystanie z wybranych usług. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i profilu Klienta.