Próbna Ewakuacja – Warszawa, Łódź

Oferujemy Państwu pomoc w szybkim i skutecznym wypełnieniu obowiązku praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji z obiektu. W ramach oferowanej usługi:

  • przeprowadzimy wizję lokalną oraz konsultacje z użytkownikami obiektu,
  • opracujemy szczegółowy scenariusz próbnej ewakuacji,
  • dokonamy obowiązkowego zgłoszenia ćwiczeń ewakuacyjnych do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
  • na życzenie Klienta zapewnimy zadymienie części obiektu przy użyciu tzw. dymu teatralnego,
  • będziemy obserwować i nadzorować przebieg próbnej ewakuacji zwracając szczególną uwagę na wszelkie błędy i pojawiające się problemy,
  • przygotujemy dokument podsumowujący ćwiczenia ewakuacyjne, w którym przedstawimy ich ocenę oraz proponowane rozwiązania mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych uchybień,
  • na życzenie Klienta przeprowadzimy praktyczne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.