Usługi przeciwpożarowe, ppoż, legalizacja gaśnic – Łódź, Warszawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek ochrony przeciwpożarowej dotyczy właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. Bardzo często zdarza się jednak, że tego typu osoby nie posiadają kwalifikacji wymaganych do tego, by samodzielnie sprawować nadzór ppoż

Oferujemy kompleksowe usługi przeciwpożarowe na terenie całego kraju (Warszawa, Łódź, Częstochowa, Kalisz). Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, a celem naszych usług jest zapewnienie Państwu bezpiecznego środowiska pracy.

Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem?

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje ogół czynności związanych z ochroną życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innego typu miejscowym zagrożeniem. W praktyce prawidłowo realizowana ochrona ppoż. oznacza konieczność:

  • wyposażenia budynku w wymagane, sprawne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

  • zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacji,

  • przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,

  • zapoznania pracowników z aktualnymi przepisami prawa,

  • ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia.

Nasze usługi w pełni odpowiadają aktualnym wymogom ustawowym. W ramach oferty:

  • ocenimy stan bezpieczeństwa pożarowego w danym obiekcie (audyt ppoż.),

  • zadbamy o obecność prawidłowo dobranych, sprawnych gaśnic, hydrantów oraz pozostałego sprzętu gaśniczego,

  • opracujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

  • przeprowadzimy szkolenie z zakresu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego.

Komu powierzyć ochronę przeciwpożarową obiektu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi czynności związane z ochroną ppoż. mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Nasz zespół złożony m.in. z pracowników Straży Pożarnej, ratowników medycznych, absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej spełnia ustawowe wymogi kompetencyjne, a posiadana wiedza i doświadczenie zapewnią Państwu wysoką jakość usług.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Legalizacja Gaśnic | Przegląd Hydrantów i Gaśnic


Badanie Wydajności Hydrantów | Przegląd Pozostałych Urządzeń PPOŻ


Gaśnice | Hydranty | Znaki Ewakuacyjne – Wyposażenie Budynków


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Audyt PPOŻ | Analiza Stanu PPOŻ


Outsourcing PPOŻ