Gaśnice | Hydranty | Znaki Ewakuacyjne – Wyposażenie Budynków – Warszawa, Łódź

Spawna gaśnica, hydrant, dobre oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne powinny stanowić podstawowe wyposażenie każdego budynku. Aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników oraz ułatwić ewakuację w sytuacji zagrożenia:

  • przygotujemy projekt wyposażenia obiektu i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica proszkowa, gaśnica śniegowa i inne) oraz znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych,
  • dostosujemy rodzaj i ilość niezbędnego sprzętu i znaków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zaopatrzymy budynek w niezbędny sprzęt gaśniczy i oznakowanie,
  • oznaczymy drogi ewakuacyjne i miejsca rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego,
  • na życzenie Klienta przygotujemy plany ewakuacji,
  • na życzenie Klienta przeprowadzimy próbną ewakuację oraz ćwiczenia z wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego.