Audyt PPOŻ | Analiza Stanu PPOŻ

Oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej analizy porównawczej warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi przepisami (audyt ppoż, analiza stanu ochrony przeciwpożarowej), w tym celu:

  • dokonamy przeglądu dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • zweryfikujemy procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia,
  • sprawdzimy warunki ewakuacji, w tym oznakowanie i stan dróg ewakuacyjnych,
  • sprawdzimy wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
  • sprawdzimy warunki do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  • sprawdzimy dostępność dróg pożarowych,
  • opracujemy szczegółowy raport z audytu ppoż ze wskazaniem obszarów, w których wymagania bezpieczeństwa pożarowego nie są spełnione lub wymagają korekty,
  • zaproponujemy podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
  • wskażemy możliwe rozwiązania i opracujemy plan ich wdrożenia.