Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników oraz ułatwić ewakuację w sytuacji zagrożenia oferujemy usługę opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w ramach której:

 • przeprowadzimy wizję lokalną w celu zebrania szczegółowych informacji o obiekcie oraz jego funkcjonowaniu,
 • opracujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz  z planami ewakuacji,
 • w razie potrzeby zapewnimy wdrożenie instrukcji poprzez przeprowadzenie szkolenia w celu zapoznania pracowników z instrukcją,
 • zaktualizujemy instrukcję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • na życzenie Klienta przeprowadzimy szkolenie z wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • na życzenie Klienta przeprowadzimy próbną ewakuację.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana przez naszą firmę zawiera następujące elementy:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu,
 • plany obiektów, dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,

Obowiązek wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy obiektów:

 • użyteczności publicznej (m.in. szkół, przedszkoli, budynków biurowych, obiektów handlowo-usługowych, szpitali),
 • zamieszkania zbiorowego (m.in. hoteli, pensjonatów),
 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • inwentarskich,

których kubatura przekracza 1000m3 lub niezależnie od kubatury budynku, jeżeli występuje w nim strefa zagrożenia wybuchem.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata, a także po każdej zmianie sposobu użytkowania lub procesu technologicznego, które wpłynęły na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.