Badanie Wydajności Hydrantów | Przegląd Pozostałych Urządzeń PPOŻ

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z badaniem wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądem systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pożaru oraz czynnościami konserwacyjnymi, w ramach których:

 • przeprowadzimy badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, badanie ciśnienia,
 • dokonamy obowiązkowych przeglądów technicznych hydrantów, systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru,
 • sprawdzimy stan węży hydrantowych i przeprowadzimy badanie ciśnieniowe węży,
 • przeprowadzimy czynności konserwacyjne,
 • opracujemy odpowiedni protokół z przeglądu,
 • na życzenie Klienta wyposażymy obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakujemy miejsca rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,
 • na życzenie Klienta ocenimy stan oraz rozmieszczenie i uzupełnimy brakujący sprzęt lub oznakowanie.

Dokonujemy obowiązkowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych następujących urządzeń przeciwpożarowych:

 • hydrantów wewnętrznych
 • zaworów hydrantowych,
 • hydrantów zewnętrznych,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów oddymiania,
 • drzwi przeciwpożarowych,
 • instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie czynności związane z przeglądem hydrantów i innych urządzeń ppoż  prowadzimy zgodnie z zaleceniami producentów oraz według wytycznych zawartych w Polskich Normach.

Przeglądy techniczne hydrantów (w tym badanie wydajności hydrantów) i pozostałych urządzeń ppoż oraz czynności konserwacyjne powinny być dokonywane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.